Динаміка і точність роботів

  • Автор: Дмитрів В. Т., Ланець О. С.
  • Видавництво: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
  • Рік видання: 2021
  • Мова видання: Українська мова
  • Кількість сторінок: 200

Анотація

Розглянуто основні методи аналізу динаміки промислових роботів як просторових систем твердих тіл з кількома ступенями вільності. Динаміку переміщень, швидкостей і пришвидшень виконавчих механізмів роботів проаналізовано векторним методом, методами матриць і гвинтів. Методи динамічного силового аналізу ґрунтуються на рівняннях Лагранжа, принципах Даламбера, принципі Гаусса й орієнтовані на комп’ютерні обчислення. Наведено приклади застосування теоретичних положень для конкретних маніпуляторів роботів, зокрема маніпуляторів зі сферичними механізмами кінематичних ланцюгів.

Для студентів освітнього ступеня “магістр” спеціальностей “Прикладна механіка” та “Галузеве машинобудування”, аспірантів цієї галузі наукових досліджень, інженерів-конструкторів цього напряму.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».
Динаміка і точність роботів