Математичний аналіз функцій дійсної змінної

  • Автор: Х. Т. Дрогомирецька, П. I. Каленюк, М. I. Клапчук, Г. В. Понедiлок
  • Видавництво: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
  • Рік видання: 2016
  • Мова видання: Українська мова
  • Кількість сторінок: 592

Анотація

Викладенi основи математичного аналiзу функцiй однiєї дiйсної змiнної в межах типових навчальних програм для студентiв фiзико-технiчних, iнженерно-технiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних спецiальностей вищих навчальних закладiв. Подання матерiалу побудовано з врахуванням досвiду та сучасної практики навчання дисциплiни у провiдних вiтчизняних та зарубiжних унiверситетах.

Поряд з висвiтленням теоретичного матерiалу значну увагу придiлено практичним аспектам застосування методiв математичного аналiзу до розв’язання задач з рiзних галузей науки i технiки. Текст посiбника помережений вiдступами в iсторiю математики, критичними розмiрковуваннями над важливими питаннями прикладного застосування математики.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».
Математичний аналіз функцій дійсної змінної