Статистика в туристичній галузі

  • Автор: Кузь О. Н.
  • Видавництво: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
  • Рік видання: 2018
  • Мова видання: Українська мова
  • Кількість сторінок: 236

Анотація

Подано основи теорії статистики, методи знаходження статистичних показників та опрацювання інформації про соціально-економічні явища, зокрема у туристичній галузі. Розглянуто методи зведення та групування статистичних даних, розрахунок відносних та середніх величин, показників варіації, статистичних індексів. Висвітлено методики кореляційного та регресійного аналізу, аналізу динамічних рядів та вибіркового спостереження. Подано приклади типових задач, адаптованих до проблем туризму з описом їхнього розв’язування.

Для студентів спеціальності “Туризм” галузі знань “Сфера обслуговування”, для викладачів, науковців, працівників індустрії туризму.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».
Статистика в туристичній галузі