Документознавство

  • Автор: Швецова-Водка Г.М.
  • Видавництво: Кондор
  • Рік видання: 2021
  • Мова видання: Українська мова
  • Кількість сторінок: 140

Анотація

 Навчально-методичний посібник містить навчальну програму курсу, завдання для самостійної роботи студентів, плани практичних і семінарських занять, контрольні питання до заліку та екзамену, тестові завдання і додаткові навчально-методичні матеріали. Навчальна програма курсу «Документознавство» визначає зміст цієї дисципліни та послідовність вивчення окремих тем.

    Курс складається з трьох модулів: «Визначення документа», «Типологія документа» і «Документознавство як наука». Курс спрямований на формування у студентів знань щодо сутності та типології документа, генезису, еволюції і сучасного стану науки про документ.

    Навчально-методичний посібник призначається здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на допомогу у самостійній роботі з оволодіння курсом загального документознавства. Посібник може бути використаний також викладачами цієї дисципліни з метою досягнення єдності у підходах до її викладання.

Про видавництво «Кондор»

Додрукарська підготовка та розповсюдження художньої літератури, підручників, навчальних посібників тощо, комплектування бібліотек. Найкраща якість, широкий асортимент, оптимальні ціни, індивідуальний підхід. Співпраця з авторами та книгорозповсюджувачами.
Документознавство